Hội nghị sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm công ty Viglacera

Hội nghị sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm công ty Viglacera

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KH SXKD 6 tháng cuối năm 2014, Viglacera: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 14% và ước tính 6 tháng cuối năm lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh

Sau khi chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, sáng ngày 3/7/2014, TCT Viglacera tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. Viglacera đề ra các chỉ tiêu SXKD 6 tháng cuối năm tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch đề ra đều được các đơn vị thành viên nhất trí cao, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ TCT giao phó.
 

so-ket-6-thang-anh


Tham dự hội nghị có ông Luyện Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT, các Phó tổng giám đốc TCT cùng cán bộ chủ chốt của các đơn vị thành viên.

Theo như báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014, lợi nhuận 6 tháng đầu năm toàn TCT vượt 14%, doanh thu vượt 8%, giá trị SXKD vượt 3%, kim ngạch xuất khẩu vượt 1% so với kế hoạch đặt ra.

Như vậy, xét về chỉ tiêu lợi nhuận có thể thấy, Viglacera đang tăng trưởng mạnh mẽ, khi kết quả thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm của TCT đã đạt 85% kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2014 (cụ thể, TCT Viglacera đăng ký chỉ tiêu lợi nhuận đạt170 tỷ đồng trong năm 2014). Cũng trên cơ sở hoàn thành toàn diện và suất sắc các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và những cơ hội mới khi chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Viglacera tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu SXKD 6 tháng cuối năm tăng trưởng cao hơn, trong đó lợi nhuận tăng 86%, doanh thu tăng 31,7%, giá trị SXKD tăng 29,4% và kim ngạch xuất khẩu tăng 45,8% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm 2014.

so-ket-6-thang-anh-2

 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐQT – Luyện Công Minh đã chúc mừng các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm, đồng thời ông Minh nhấn mạnh từ 2/7/2014, tất cả các hoạt động của Viglacera đều được công khai, minh bạch vì vậy các đơn vị phải thiết lập các quy định về công tác báo cáo kết quả hoạt động SXKD một cách kiện toàn, chặt chẽ và cụ thể, chính xác để cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty mẹ hoàn thiện báo cáo hợp nhất công bố trước đại hội cổ đông.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CB, CNV LĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD đặt ra, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm 2014: Thay đổi mô hình quản trị, quy định, báo cáo theo mô hình của công ty cổ phần; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, bám sát các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đã đặt ra; Đẩy mạnh đầu tư phát triển; Đẩy mạnh đào tạo, chất lượng sản phẩm, khoa học công nghệ; Mở rộng thị trường trong nước tới cấp thôn, xã, mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện chuyên môn hóa trong kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc nhắc nhở các đơn vị: “TCT Viglacera chuyển sang mô hình công ty cổ phần là thay đổi từ trong, thay đổi từ chất để phát triển bền vững và tăng trưởng hơn. Chính vì vậy, các đơn vị phải quyết liệt, triệt để, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trên”.

 

so-ket-6-thang-anh-3


Tại hội nghị, Giám đốc các đơn vị thành viên tiêu biểu đã đưa ra tham luận. Tất cả đều nhất trí cao với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014 mà TCT đề ra. Lãnh đạo các đơn vị đều khẳng định sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn và quyết liệt của TCT đã giúp các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn chung.
Để biểu dương những đơn vị hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ và đạt kết quả cao trong thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, Ban thi đua khen thưởng TCT đã khen thưởng 16 đơn vị.

Kết thúc hội nghị, một lần nữa, Ban lãnh đạo TCT khẳng định chắc chắn sau khi hoàn tất tái cơ cấu Viglacera sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt vai trò của công ty cổ phần   , đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

so-ket-6-thang-anh-6

so-ket-6-thang-anh-8

so-ket-6-thang-anh-10
 

Tác giả bài viết: Hải Linh

Từ khóa: Viglacera
 
Siêu sale mùa lễ hội 12-12 ưu đãi lên...