Album Khách hàng

Khách hàng 12 photos | 287 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

album-anh-01.jpg

Khách hàng chọn bồn cầu

Khách hàng mua bồn cầu

Tự Long đến thăm quan mua hàng

Diễn viên Hài Tự Long đến Showroom Hải Linh

Tư vấn cho khách hàng

Tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm